Våre kurstilbud

For å kunne øvelseskjøre er det obligatorisk å ta tre kurs; trafikalt grunnkurs, førstehjelp og trafikant i mørket (tidligere kalt mørkekjøring). NB- trafikant i mørket blir kun avholdt i perioden 01.11-31.03

Trafikalt grunnkurs

Kurset er obligatorisk og varer i 10 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset.

KR 1800,-

Førstehjelpskurs

Alle som tar førerkort for første gang må også ta plikter ved trafikkuhell og førstehjelp. Gjelder alle aldere. Kurset inneholder teori og praksis.Førstehjelpskurset går over 4 timer, og tar for seg plikter ved trafikkuhell og praktisk førstehjelp. Alle som skal ta førerkort må ha gjennomført kurset før praktisk prøve. Kurset tar 4 timer. 

KR 800,-

Moped grunnkurs

Vi jobber mot at elevene skal bli trygge og sikre sjåfører i trafikken, dermed har
vi en individuell opplæringsmodell som gjør at vi tilpasser hver elev sine behov.
Dette gjør at prisene kan variere fra elev til elev.
Lån av kjøre utstyr i forbindelse med opplæring er inkludert i prisen. I
gjensomsnitt bruker elevene ca 10.000.- kr.

KR 900,-

MC grunnkurs

Vi tilbyr nå også A1 opplæring på MC.

KR 990,-

Mørkekjøring

Mørkekjørings Kurset «Trafikant i mørket» blir gjennomført i perioden 01.11-31.03. Kjører man opp utenfor denne perioden eller ikke har gjennomført kurset og består prøven får man førerkort med gyldighet til 1.mars året etter. Det betyr at man må gjennomføre kurset innen denne dato ellers utgår førerkortets gyldighet. Mørkekjøringen har en varighet på 3 timer.

Kommende kurs: 

Gjennomføres klokken 20:00

  • Hver mandag fram til 1. mars

KR 1850,-

Close Menu